LANThrax
Username: Password:  
Sign In
Sign Up Now
Forgot Password

General Discussions

Dreambox 500

karlgozo
29-Nov-14 8:30 PM
0

Need help in setting up a Dreambox 500s....

...
Osprey
30-Nov-14 7:36 AM
Trivia Adept Rocket Scientist Genius LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic Eye For Detail LANThrax Extremist Noteworthy Eye For Detail Outstanding Eye For Detail Code Breaker Benefactor Code Breaking Master Lupin III Collector Spaced Out Sheep I stood up, I got counted Salmon Forecaster Poller

I'm no Dreambox expert, but I think you need to be more descriptive about the problem in order to get help.

...
karlgozo
30-Nov-14 8:59 AM

ghandi satellita bi 3 lnbs u ghal xi raguni mhux qed issibli l-istazzjonijiet kollha. ez Hotbird lanqas Rai mhi taqbad (jghidli service cannot be found)... nizzilt satellite.xml file minn fuq satellite-xml.eu u ghandi cccam 2.2.1. X'hin naghmel automatic transponder scan Hotbird u Astra 28.2 ma tantx isib stazzjonijiet... Astra 19.2 kwazi jsib kollox (anke Sky Deutschland)

Is-settings li ghamilt huma t'hawn taht: 

Satellite Configuration
Non-standard user defined configuration
Sat position |LNB|Toneburst|DiSEqC Mode|DiSEqc Parameter|
Astra 19,2 0 A 1.0 A/A
Astra 28,2 1 A 1.0 A/B
Hotbird 13,0 2 A 1.0 B/A

satellita u lnbs tajbin ghax pruvajt vu solo hadmet perfettament. ic-cline tajjeb ukoll ghax pruvajtu fuq il-vu solo u hadem kollox...

hemm xi setting iehor li rrid naghmel/niccekja?

grazzi tal-ghajnuna

...