LANThrax
Username: Password:  
Sign In
Sign Up Now
Forgot Password

Events

Campus Lan

crack
14-Nov-11 9:32 PM
8
LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist

Hi guys, ICTSA is organising the next Campus LAN at the University of Malta inside the common room. It is going to be held on the 2-4th of december. The cost price will be of 15 euros. The games to be played competitevely are League of Legends, Call of Duty 4, Call of Duty 2, Company of Heroes, Fifa 12 and Trackmania. 

More Info on our facebook page: http://www.facebook.com/event.php?eid=303447809673365

 

...
Bertugolu
14-Nov-11 11:26 PM
Bug Hunter Trivia Adept LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist Elite Bug Hunter Collector

might tag along, any idea how many people might attend?

...
gunther
15-Nov-11 12:26 AM

Toss in BFBC2 or BF3 and I'll get a bit more inetersted, TF2 is good but not enough considering I don't play most of the other games. 

...
Icevid
15-Nov-11 12:07 PM
Trivia Adept LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist Benefactor Collector

Im interested. Depends if people will actually be attending. Also would like some better racing titles to be played :>

...
crack
15-Nov-11 3:51 PM
LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist

Ifhem hekk dak il hin, jkun hemm in-nies jridu jilabu certu loghob. Naqbad u namel tournament dak il hin.....Teamfortress 2 iktar ha tkun ta relax games. Battlefield 3 qed nibza li mhux kullhadd andu peresli li ricenti u al high end pcs...But again if there is the demand we will play it. Right now Call of Duty and League of Legends are two main competitive games with garanteed tournaments.

The response has been good thus far, Icevid personalment jiena togobni Grid, but since trackmania is free to play I would think that it would be more accessible.... Ifhem Bertu ma nixtieqx intik numru, u jkun hemm numru differenti. In a couple of days I will give u an idea.....

...
Bertugolu
15-Nov-11 7:54 PM
Bug Hunter Trivia Adept LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist Elite Bug Hunter Collector

Ijwa mma l qabel ta l ahhar lan li tlajt konna xi hamsa haha:p u kinet of course boring ta vera

...
crack
15-Nov-11 8:51 PM
LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist

May I know the reason why u were 5? 

...
Bertugolu
15-Nov-11 8:55 PM
Bug Hunter Trivia Adept LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist Elite Bug Hunter Collector

Eh insejt lima lan kien. jalla mhux campus tas sena lohra lol. anyways just kienu announcjawh xi 4 days qabel haha

...
Alcom4c
15-Nov-11 9:53 PM
LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist

ma nahsibx li kien campus lan pero meta nzilna jien/bertu/icevid/bobby/ngen/dajsu veru ftit konna, kellna nofs kamra vojta.. Jien nitla bhala Spec ghax mandix PC jiflah il lob, idea tajba xi hadd igib xbawks jew ps3.. ma kienx emm official tourneys imma bhala social aspect nahseb konna hadna iktar pjacir nilabu milli fuq PC

...
Icevid
15-Nov-11 9:57 PM
Trivia Adept LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist Benefactor Collector

ma nahsibx li kien campus lan pero meta nzilna jien/bertu/icevid/bobby/ngen/dajsu veru ftit konna, kellna nofs kamra vojta.. Jien nitla bhala Spec ghax mandix PC jiflah il lob, idea tajba xi hadd igib xbawks jew ps3.. ma kienx emm official tourneys imma bhala social aspect nahseb konna hadna iktar pjacir nilabu milli fuq PC

Alcom4c

Nah mux dak kin li ed jejd bertu izda wihed differenti. Jekk tamel hsib li titla kellimni jaf emm xi components nista nselifomlok ;)

 

...
Bertugolu
15-Nov-11 10:15 PM
Bug Hunter Trivia Adept LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist Elite Bug Hunter Collector

ma nahsibx li kien campus lan pero meta nzilna jien/bertu/icevid/bobby/ngen/dajsu veru ftit konna, kellna nofs kamra vojta.. Jien nitla bhala Spec ghax mandix PC jiflah il lob, idea tajba xi hadd igib xbawks jew ps3.. ma kienx emm official tourneys imma bhala social aspect nahseb konna hadna iktar pjacir nilabu milli fuq PC

Alcom4cjien kont ha ngib l xbox u ps3 jien.. andi l kinect ukol nahseb tkun kewlsauce

...
Pawcu
15-Nov-11 10:16 PM
LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist Sheep I stood up, I got counted

qed nithajjar nigi imma irrid noqod intella l-pc min ghawdex :/

...
crack
15-Nov-11 10:40 PM
LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist

Il listra pawcu, tkun naqa bicca xoghol m8 :/ 

...
Bertugolu
15-Nov-11 10:45 PM
Bug Hunter Trivia Adept LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist Elite Bug Hunter Collector

ma ssuqx?

...
Pawcu
16-Nov-11 9:01 AM
LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist Sheep I stood up, I got counted

adni le :/ dik l-bicca tat-theory qed taqtali qalbi u naf li dik l-ehfef haga... biex intellghu kieku emm sihbi... kem ildarba qalli li jekk xi darba nkun irrid intellghu kem nejdlu :P immma xorta hassle... bis biss lanqas andi kaxxa sura al-GPU (l-original box biss andi u dik fiha daqs t-tower), u dik nibza nhalliha gol case waqt li nkunu qed nittrasportawh :/

U ija issa nara kif nkun

Btw jekk tridu nahseb jistghu jamlu SC2 jien andi imma veru pesta fiha imma nilaba no prob... aw xi hadd ihor?

...
eraser
16-Nov-11 10:47 AM
Trivia Adept LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist Eye For Detail Noteworthy Eye For Detail Sheep I stood up, I got counted Spaced Out Forecaster Salmon Outstanding Eye For Detail
adni le :/ dik l-bicca tat-theory qed taqtali qalbi u naf li dik l-ehfef haga..
PawcuLOL

 

 

bis biss lanqas andi kaxxa sura al-GPU (l-original box biss andi u dik fiha daqs t-tower), u dik nibza nhalliha gol case waqt li nkunu qed nittrasportawh :/
Pawcu


LOLL??

 

jien qatt ma grali xejn sissa meta mexxejt pc min dar ghal LAN...
 

...
Pawcu
16-Nov-11 11:32 AM
LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist Sheep I stood up, I got counted
jien qatt ma grali xejn sissa meta mexxejt pc min dar ghal LAN...

 

eraser


you might be right but i just dont wanna take any chances... 

...
Bertugolu
16-Nov-11 11:50 AM
Bug Hunter Trivia Adept LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist Elite Bug Hunter Collector

U le lol xi tridu jigrilu haha. X jista mhux ma jixalx u taqla u twahhal u jixal?

...
Pawcu
16-Nov-11 11:58 AM
LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist Sheep I stood up, I got counted

U le lol xi tridu jigrilu haha. X jista mhux ma jixalx u taqla u twahhal u jixal?

Bertugolu


u ija imma ekk ahjar inkun safe :P

meta tkun infaqt daqsekk flus tibda toqod attent x'taghmel XD

 

Ok issa haga ohra dak monitor u ekk nkunu irridu ngibu ahna ux ax kien em min qalli li dak nuzaw t'hemmek

thx

...
Bertugolu
16-Nov-11 12:13 PM
Bug Hunter Trivia Adept LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist Elite Bug Hunter Collector

U le lol xi tridu jigrilu haha. X jista mhux ma jixalx u taqla u twahhal u jixal?

Bertugolu


u ija imma ekk ahjar inkun safe

meta tkun infaqt daqsekk flus tibda toqod attent x'taghmel XD

 

Ok issa haga ohra dak monitor u ekk nkunu irridu ngibu ahna ux ax kien em min qalli li dak nuzaw t'hemmek

thx

PawcuKollox tiek trid ggib, anke extension tad dawl tkun trid. Jekk toqod attent ma andu xjkollok problemi, mort lans mhux hazin u qat ma gara xej

...
Pawcu
16-Nov-11 12:33 PM
LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist Sheep I stood up, I got counted

Kollox tiek trid ggib, anke extension tad dawl tkun trid. Jekk toqod attent ma andu xjkollok problemi, mort lans mhux hazin u qat ma gara xej

Bertugolu


k thx man

hopefully narak :P

...
Chowz
16-Nov-11 7:55 PM
LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist Spaced Out Collector Sheep I stood up, I got counted Forecaster Salmon

Heroes of Newerth?? I'm sure its played more than CoH in Malta :o

...
crack
16-Nov-11 8:52 PM
LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist

Sorry Chowz LoL is going to be as a tournament :/.........

...
Pawcu
17-Nov-11 6:15 PM
LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist Sheep I stood up, I got counted

Ok l-ahhar mistoqsija (hmm suppost) naf li farka noobish imma qatt ma tlajt al-lan hekkk...

Nsomma, dak irridu ngibu sleeping bags mana u ekk?

thx

...
Bertugolu
18-Nov-11 12:38 PM
Bug Hunter Trivia Adept LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist Elite Bug Hunter Collector

Ok l-ahhar mistoqsija (hmm suppost) naf li farka noobish imma qatt ma tlajt al-lan hekkk...

Nsomma, dak irridu ngibu sleeping bags mana u ekk?

thx

Pawcu


dak amel int mbad ux. ma najdlekx kem l darba irqatt fuq zewg siggijiet jew sufan. jek trid tmur torqod ximkin ihor bicca tiek issa.
 

...
Pawcu
18-Nov-11 2:19 PM
LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist Sheep I stood up, I got counted

dak amel int mbad ux. ma najdlekx kem l darba irqatt fuq zewg siggijiet jew sufan. jek trid tmur torqod ximkin ihor bicca tiek issa.

Bertugolu


k thx man nirranga issa

...
Chowz
19-Nov-11 2:00 AM
LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist Spaced Out Collector Sheep I stood up, I got counted Forecaster Salmon

Ok l-ahhar mistoqsija (hmm suppost) naf li farka noobish imma qatt ma tlajt al-lan hekkk...

Nsomma, dak irridu ngibu sleeping bags mana u ekk?

thx

Pawcu

tinsix imhadda ax ma tkun tista torqod bxejn, imhadda u sleeping bag

 

...
crack
19-Nov-11 2:25 AM
LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist

Guys tickets are now for sale from Hackers and ICTSA members. Contact me on facebook through our page for more information....

...
crack
22-Nov-11 12:35 AM
LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist

This thread just got bumped!

...
nemeses
22-Nov-11 9:16 PM
LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist Collector

is  legue of legends going to be played on friday or the tournament starts on saturday and finishes on sunday?

...
crack
22-Nov-11 9:39 PM
LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist

The tournaments will probably occur all day saturday and sunday..........Any gozitans that need tickets contact Aidran on 99002952. During the weekend!!! as he will be in Gozo this weekend.

...
crack
28-Nov-11 5:46 PM
LANThrax Loyalist LANThrax Fanatic LANThrax Extremist

Hey guys just a reminder that campus lan is this coming weekend. We will have internet, there will be tournaments, there will be prizes (headsets and vouchers) and there will be an xbox so one can play rockband or take part in the fifa 12 tournament. The main events with prizes involved, will be starcraft 2, Cod 2, League of legends and Fifa :)

Oh and for those car fanatics, My friend and I play dirt 3 so if you have it I'm sure will play it 

...